KATALOG GŁÓWNY
Kontrast
3264 (to nie jest sygnatura)

003 -Nazwa inst., której nr kontr. jest w polu 001 [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20170620000800.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

LUBL U/esz
LUBL U/esz
LUBL U/esz
LUBL U/MoMs
KR U/MWs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8374441976

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Chorąży, Krzysztof.
462676

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne /
Krzysztof Chorąży, Wojciech Taras, Andrzej Wróbel.

250 -Strefa wydania [ , ]

Wyd. 3.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Kraków :
Kantor Wydawniczy "Zakamycze",
2005.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Taras, Wojciech
(1960- ).
79945

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Wróbel, Andrzej
(1953- ).
40257

920 -ISBN [ , ]

83-7444-197-6

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

371, [1] s. ;
23 cm.

490 -Strefa serii i książki wielotomowej - forma nie do wyszukiwania [1, ]

Seria Akademicka

830 -Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł ujednolicony/tytuł [ ,0]

Seria Akademicka - Zakamycze
732

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Kantor Wydawniczy "Zakamycze".
pbl
69868

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
351.077.3
Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Postępowanie egzekucyjne.
(438)
(Polska).
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
351.95
Sądownictwo administracyjne. Naczelny Sąd Administracyjny.
(438)
(Polska).
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

980 -Symbol UKD [ , ]

351.077.3:351.95](438)(075.8)

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. s. 363-364 i przy rozdz. Skorowidz.

521 -Uwaga dot. przeznaczenia czytelniczego [8, ]

Dla studentów prawa i administracji.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Postępowanie administracyjne
Polska
podręczniki akademickie.
354020

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Postępowanie egzekucyjne (prawo administracyjne)
Polska
podręczniki akademickie.
355181

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Postępowanie sporno-administracyjne
Polska
podręczniki akademickie.
355180

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Sądy administracyjne
Polska
podręczniki akademickie.
387122

Egz.

Status udost. Numer inwentarzowy Sygnatura Data inwentaryzacji Kierowanie
1SA.14899SA.148992007-01-19SA