KATALOG GŁÓWNY
Kontrast
3406 (to nie jest sygnatura)

003 -Nazwa inst., której nr kontr. jest w polu 001 [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20150611012000.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

KR 7/AK
KR 7/AK
KR 7/TS
KR 7/CPs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8372468583

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach :
praca zbiorowa.
Cz. 2 /
pod red. Piotra Chrzana.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Katowice :
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego,
2006.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Chrzan, Piotr
( -2010).
Red.
1211

920 -ISBN [ , ]

83-7246-858-3

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

358, [1] s. :
il. ;
24 cm.

490 -Strefa serii i książki wielotomowej - forma nie do wyszukiwania [1, ]

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach

830 -Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł ujednolicony/tytuł [ ,0]

Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
1138

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego (Katowice).
Wydawnictwo Uczelniane.
pbl
59330

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
336.76
Giełda papierów wartościowych. Rynek pieniężny. Rynek kapitałowy. Rynek finansowy.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
368.03
Firmy (towarzystwa) ubezpieczeniowe. Prywatne i państwowe firmy ubezpieczeniowe. PZU. Interwencja państwa w ubezpieczenia dobrowolne.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
004
Informatyka i technika komputerowa.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
519.2
Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Analiza statystyczna. Rachunek wyrównawczy.Teoria błędów.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
330.43
Ekonometria.

980 -Symbol UKD [ , ]

336.76:368.03:004:519.2:330.43

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. przy rozdz.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Finanse
informatyka.
373821

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Finanse
metody statystyczne.
108804

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Matematyka finansowa.
118599

Egz.

Numer inwentarzowy Status udost. Data inwentaryzacji Kierowanie
E.70420-112007-01-30E