KATALOG GŁÓWNY
Kontrast
343 (to nie jest sygnatura)

003 -Nazwa inst., której nr kontr. jest w polu 001 [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20220621001800.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

KAT U/25MK
KAT U/25MK
KAT U/25JSs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8322724101

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej /
pod red. Wojciecha Sokoła, Marka Żmigrodzkiego.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
2005.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Sokół, Wojciech
(1960- ).
Red.
44275

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Żmigrodzki, Marek
(1946- ).
Red.
14533

920 -ISBN [ , ]

83-227-2410-1

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

605 s. ;
24 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin).
Wydawnictwo.
pbl
51608

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
321.6/.8
Nowożytne formy władzy.
(Europa środkowowschodnia).
(4-191.2-11)

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
329
Partie i ruchy polityczne.
(Europa środkowowschodnia).
(4-191.2-11)

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
342.3
Zwierzchnictwo. Formy władzy państwowej. Ustrój państwowy.
(Europa środkowowschodnia).
(4-191.2-11)

980 -Symbol UKD [ , ]

321.6/.8:329:342.3](4-191.2-11)

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. przy rozdz.

651 -Hasło przedmiotowe w formie nazwy geograficznej [ , ]

Europa Wschodnia
polityka i rządy
1989-
podręczniki akademickie.
369583

651 -Hasło przedmiotowe w formie nazwy geograficznej [ , ]

Europa Środkowa
polityka i rządy
1989-
podręczniki akademickie.
437138

Egz.

Data inwentaryzacji Sygnatura Kierowanie Numer inwentarzowy Status udost.
2016-02-1232GWGW.5582-3
2006-10-24 WWM.5479-3
2006-10-24 WWM.5480-3
2006-10-24 WWM.5481-3
2006-10-24 WWM.5482-3
2006-10-24 WWM.5478-3