KATALOG GŁÓWNY
Kontrast
3519 (to nie jest sygnatura)

003 -Nazwa inst., której nr kontr. jest w polu 001 [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20131205011600.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

KR U/sid
KR U/sid
KR U/ES
KR U/APs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8372468737

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu :
praca zbiorowa /
pod red. Lucyny Frąckiewicz ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Katowice :
Wydawnictwo AE,
2005.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Frąckiewicz, Lucyna
(1926-2009).
Red.
21957

920 -ISBN [ , ]

83-7246-873-7 (AE)

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

409 s. :
il. ;
24 cm.

490 -Strefa serii i książki wielotomowej - forma nie do wyszukiwania [1, ]

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

830 -Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł ujednolicony/tytuł [ ,0]

Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
1138

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego (Katowice).
Wydawnictwo Uczelniane.
pbl
59330

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
316.4
Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i bezintegracyjne. Funkcja społeczna. Wpływ (skutek) społeczny.Determinanty społeczne. Warunki społeczne.
(438)
(Polska).
"2001/..."

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
316.344.7
Warstwy marginesu społecznego. Warstwy i grupy wyalienowane i odrzucone.
(438)
(Polska).
"2001/..."

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
364.2
Specyficzne problemy i czynniki wpływające niekorzystnie na samopoczucie. Różnorodne sytuacje wymagające pomocy społecznej.
(438)
(Polska).
"2001/..."

980 -Symbol UKD [ , ]

316.4:316.344.7:364.2](438)"2001/..."

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Problemy społeczne
Polska
1990-.
368487

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Wykluczenie społeczne
zapobieganie
Polska
1990-.
361218

Egz.

Kierowanie Numer inwentarzowy Status udost. Data inwentaryzacji
EE.70437-112007-02-05