KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20190328002100.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

LUBL KUL/MC
LUBL KUL/MC
LUBL KUL/MC
LUBL KUL/SKs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8360065381

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

9788360065389

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Polityka obronna i siły zbrojne Polski w latach "zimnej wojny" 1945-1989 :
dokumenty.
T. 4 /
red. nauk.: Zygmunt Kozak, Wiesław Wróblewski ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny. Instytut Politologii i Europeistyki.

246 -Wariant tytułu [1,4]

Polityka obronna Polski i jej siły zbrojne w latach 1945-1989

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Szczecin :
Print Group,
2006.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Wróblewski, Wiesław
(1942- ).
Red.
1305

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Kozak, Zygmunt.
Red.
7557

920 -ISBN [ , ]

83-60065-38-1

920 -ISBN [ , ]

978-83-60065-38-9

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

VII, 495, [2] s. ;
26 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
327.56/.57
Łagodzenie napięć międzynarodowych. Rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych. Współistnienie pokojowe. Bezpieczeństwo międzynarodowe.
(438)
(Polska).
"1945/1989"
Lata 1945/1989.
(093)
(Źródła historyczne).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
355.02
Polityka wojskowa. Polityka militarna.
(438)
(Polska).
"1945/1989"
Lata 1945/1989.
(093)
(Źródła historyczne).

980 -Symbol UKD [ , ]

327.56/.57:355.02](438)"1945/1989"(093)

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Tom pierwszy pod tyt.: "Międzynarodowe uwarunkowania "zimnej wojny".

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. s. 471-480. Indeksy.

651 -Hasło przedmiotowe w formie nazwy geograficznej [ , ]

Polska
polityka i rządy
1945-1990
źródła.
433115

651 -Hasło przedmiotowe w formie nazwy geograficznej [ , ]

Polska
polityka wojskowa
1945-1990
źródła.
529739

651 -Hasło przedmiotowe w formie nazwy geograficznej [ , ]

Polska
siły zbrojne
1945-1990
źródła.
529740

Egz.

Sygnatura Kierowanie Data inwentaryzacji Numer inwentarzowy Uwagi Status udost.
 H2007-02-09H.15510 1
 H2007-02-09H.15511 -2
 H2009-08-21H.18802 -2
 MR2007-02-09WM.6278 2
 MR2007-02-09WM.6279 2
 MR2007-02-09WM.6280 2
 W2007-02-09WM.6276 -3
 W2007-02-09WM.6277 -3
Z.107670 Sztuka wojen.Z2007-02-09Z.107670podr.sztuka wojenna-6
 Z2007-02-09Z.107669 1