KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa inst., której nr kontr. jest w polu 001 [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20201118001000.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

LUBL KUL/me
LUBL KUL/me
LUBL KUL/JP
POZN U/HPs
WR U/PAdjm
KR 93/KKs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

837363326X

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Francuz, Piotr
(1960-2020).
39464

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą :
przewodnik po metodologii i statystyce : nie tylko dla psychologów /
Piotr Francuz, Robert Mackiewicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Lublin :
Wydawnictwo KUL,
2005.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Mackiewicz, Robert.
40897

920 -ISBN [ , ]

83-7363-326-X

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

XXV, [1], 654 s. :
il. ;
26 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Wydawnictwo.
pbl
53598

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
311
Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne.
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
519.2
Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Analiza statystyczna. Rachunek wyrównawczy. Teoria błędów.
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
167/168
Metodologia. Badania naukowe. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Klasyfikacja. Hipotezy. Dowód. Prawa i reguły naukowe. Teorie naukowe. Systematyka naukowa. Klasyfikacja nauk.
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
159.9.07
Psychologia eksperymentalna. Badania psychologiczne.
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

980 -Symbol UKD [ , ]

311+519.2:167/168:159.9.07](075.8)

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Aneks: Tablice statystyczne.

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. s. 619-627. Indeks.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Nauki społeczne
metodologia.
120831

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Nauki społeczne
metody statystyczne.
120833

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Psychologia
metodologia.
126958

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Psychologia
metody statystyczne.
370719

Egz.

Kierowanie Data inwentaryzacji Status udost. Numer inwentarzowy
Z2006-10-301Pd.17907