KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20131016011400.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WA M/HB
WA M/HB
WA M/GM
KR U/16MSs
WA N/PBbps

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8322725582

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Finanse przedsiębiorstwa :
Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006 /
red. nauk. Piotr Karpuś.

246 -Wariant tytułu [3,0]

Zjazd Katedr Finansowych

246 -Wariant tytułu [3,0]

Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
2006.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Karpuś, Piotr.
Red.
346739

920 -ISBN [ , ]

83-227-2558-2

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

386 s. :
il. ;
24 cm.

111 -Hasło główne - nazwa imprezy [2, ]

Zjazd Katedr Finansowych
(2006 ;
Lublin).
40715

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin).
Wydawnictwo.
pbl
51608

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
658.14/.17
Zagadnienia finansowe przedsiębiorstw. Rozrachunek gospodarczy. Fundusz zakładowy.
(438)
(Polska).
"1990/..."

980 -Symbol UKD [ , ]

658.14/.17(438)"1990/..."

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. przy niektórych ref.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Przedsiębiorstwa
finanse
konferencje.
349833

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Przedsiębiorstwa
podatki
konferencje.
352099

Egz.

Status udost. Data inwentaryzacji Numer inwentarzowy Sygnatura Kierowanie
-112007-02-22E.70560 E
-32016-02-12GW.5488658GW
-22016-02-12GW.5489658GW
-22016-10-25S.95174 S
-22016-10-25S.95175 S
-112008-03-13T.9874 T
-22012-04-02TM.8446 TM
-32013-11-22TM.9538 TM