KATALOG GŁÓWNY
Kontrast
3893 (to nie jest sygnatura)

003 -Nazwa inst., której nr kontr. jest w polu 001 [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20160421000700.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

KR PAU/MS
KR PAU/MS
KR PAU/KWs
KR PAU/MS

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8389495759

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Proekologiczna reforma budżetu - przykład węgierski /
Instytut na Rzecz Ekorozwoju.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Instytut na Rzecz Ekorozwoju,
2004.

920 -ISBN [ , ]

83-89495-75-9

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

44 s. ;
24 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Instytut na rzecz Ekorozwoju (Warszawa).
575448

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
502.13/.14
Społeczne, administracyjne i prawne aspekty ochrony środowiska (ekologia społeczna). Ekorozwój. Rozwój zrównoważony.
(439)
(Węgry).
"1989/..."
Od 1989 roku.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
336.5
Wydatki państwowe (publiczne). Wydatki inwestycyjne. Wydatki socjalne. Dopłaty do funduszy emerytalnych (ubezpieczeń społecznych). Wydatki dla byłych pracowników.
(439)
(Węgry).
"1989/..."
Od 1989 roku.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
336.14
Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważenie budżetu.
(439)
(Węgry).
"1989/..."
Od 1989 roku.

980 -Symbol UKD [ , ]

502.13/.14:336.5:336.14](439)"1989/..."

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Materiały informacyjne oparte na: "Necessity and possibilities of an eco-social budget reform : proposals for the 2004 state budget of Hungary".

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Polityka ochrony środowiska
Węgry
1990-.
575652

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Opłaty ekologiczne
Węgry
1990-.
575653

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Budżet
Węgry
1990-.
575654

Egz.

Data inwentaryzacji Status udost. Numer inwentarzowy Kierowanie
2007-06-041Z.108645Z