KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20090408011100.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

KR U/ynk
KR U/ynk
KR U/mal
LUBL U/ABs
Ł 30/BSts
KR U/42UN
KR U/42JCs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8388724207

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Nowoczesne narzędzia gromadzenia, udostępniania i analizy danych: Statistica Data Miner i Sybase IQ :
seminarium, Warszawa 2004 /
[Sybase Polska, StatSoft Polska].

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Kraków :
StatSoft Polska,
cop. 2004.

920 -ISBN [ , ]

83-88724-20-7

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

80 s. :
il. ;
24 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Sybase Polska.
567964

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

StatSoft Polska.
25654

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
004.42
Programy komputerowe.
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
004.62
Przetwarzanie danych.
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

980 -Symbol UKD [ , ]

004.42:004.62](061)

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. przy ref.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

STATISTICA (oprogramowanie)
konferencje.
363328

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Eksploracja danych
konferencje.
372233

Egz.

Numer inwentarzowy Status udost. Kierowanie Data inwentaryzacji
E.70595-11E2007-02-22