KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20140313011700.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WA U/98MAJ
WA U/MAJ
WA U/98AST
WR O/KKs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8373831096

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie /
pod red. Stanisława Parzymiesa i Ryszarda Zięby przy współpracy Justyny Zając ; Fundacja Studiów Międzynarodowych.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Wydaw. Naukowe Scholar,
2004.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Parzymies, Stanisław
(1938- ).
Red.
9201

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Zięba, Ryszard
(1950- ).
Red.
15250

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Zając, Justyna.
Red.
15377

920 -ISBN [ , ]

83-7383-109-6

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

591 s. :
tab. ;
24 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Wydawnictwo Naukowe Scholar.
pbl
52854

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
339.92
Międzynarodowa współpraca gospodarcza. Międzynarodowa integracja gospodarcza.
3337
8111
(4)
(Europa).
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
001.83
Współpraca intelektualna. Współpraca naukowa.
1893
8111
(4)
(Europa).
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
327.56/.57
Łagodzenie napięć międzynarodowych. Rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych. Współistnienie pokojowe. Bezpieczeństwo międzynarodowe.
2911
8111
(4)
(Europa).
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
341.232
Pomoc, poparcie i współdziałanie międzypaństwowe. Pomoc wojskowa, gospodarcza, techniczna. Współpraca naukowa i kulturalna
3390
8111
(4)
(Europa).
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

980 -Symbol UKD [ , ]

339.92:001.83:327.56/.57:341.232](4)(061)

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Pokłosie konf. nauk., Kraków 19-21 września 2003.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Współpraca międzynarodowa
konferencje.
433524

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Stosunki międzynarodowe
konferencje.
379390

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Wspólna Polityka Zagraniczna i Obronna (Unia Europejska)
konferencje.
433525

651 -Hasło przedmiotowe w formie nazwy geograficznej [ , ]

Europa
polityka i rządy
konferencje.
433523

Egz.

Status udost. Kierowanie Data inwentaryzacji Numer inwentarzowy
 CIDE2004-12-08CDE.1401
1H2006-10-13H.15154
-3W2006-10-13WM.5145
-3W2006-10-13WM.5146