KATALOG GŁÓWNY
Kontrast
435617 (to nie jest sygnatura)

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

1

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [ , ]

Bilanz-Analyse : ein Führer durch veröffentlichte Bilanzen
Paul Gerstner

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Verlag der Haude & Spenerschen Buchhandlung Max Paschke
1925

Egz.

Lokalizacja Data inwentaryzacji Numer inwentarzowy
BE2022-09-12EH.1593