KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20120702011800.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

KR U/GK
KR U/GK
KR U/ES
GD 015/EOs
WR U/PAdjm

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8386897856

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Thiel, Stanisław.
47456

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Akcje i obligacje korporacyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi /
oprac. publikacji Stanisław Thiel i Tomasz Zwoliński ; KPWG, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

250 -Strefa wydania [ , ]

Wyd. 2 zaktualizowane, stan prawny na dzień 30 sierpnia 2004 r.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
KPWG,
2004.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Zwoliński, Tomasz.
547095

920 -ISBN [ , ]

83-86897-85-6

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

232 s. :
rys. ;
21 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
336.761
Giełda papierów wartościowych.
(438)
(Polska).
"1989/..."
Od 1989.
(07)
(Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
336.763
Papiery wartościowe. Rynek papierów wartościowych. Hipoteczne listy zastawne.
(438)
(Polska).
"1989/..."
Od 1989.
(07)
(Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki).

980 -Symbol UKD [ , ]

336.761:336.763](438)"1989/..."(07)

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Papiery wartościowe
Polska.
357844

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Akcje
Polska.
446646

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Obligacje
Polska.
387902

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu publicznego
Polska.
382749

Egz.

Status udost. Kierowanie Data inwentaryzacji Numer inwentarzowy
1Z2007-03-05Z.108031