KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20061106094918.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

SZCZ U /BK
SZCZ U /BK
SZCZ U/KP

041 -Język dokumentu [0, ]

polski

044 -Kraj miejsca wydania [ , ]

Polska

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8372522995

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Zarządzanie personelem
: materiały do ćwiczeń
pod red. Adama Szałkowskiego ; [aut. Adam Szałkowski i in.]

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Kraków
Wydaw. AE
2006

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Szałkowski, Adam
Red.

920 -ISBN [ , ]

83-7252-299-5

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

102 s.
wykr.
23 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
658.3
Personel przedsiębiorstwa. Stosunki międzyludzkie w przedsiębiorstwie. Human relations.
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).
(075.8)

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
65.012.4
Kierownictwo. Technika i metodyka kierowania . Informacja wewnątrzzakładowa. Droga służbowa. Kontrola kierownictwa.
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).
(075.8)

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
331.1
Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami. Polityka kadrowa (w zakładzie pracy).
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).
(075.8)

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
331.36
Kształcenie pracowników w przedsiębiorstwie. Szkoły przyzakładowe. Szkoły wewnątrzzakładowe. Dokształcanie zawodowe i przekwalifikowanie. Praktyki w zakładach pracy.
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).
(075.8)

980 -Symbol UKD [ , ]

658.3:65.012.4:331.1:331.36](075.8)

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Bibliogr.

Egz.

Numer inwentarzowy Kierowanie Status udost. Data inwentaryzacji
E.70155E-112006-10-25