KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa inst., której nr kontr. jest w polu 001 [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20150211011400.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

KR U/ynk
KR U/ynk
KR U/mal
WR U/MGLs
LUBL KUL/ac

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8388075454

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Młodzież z grup ryzyka :
perspektywy profilaktyki /
pod red. Miry Prajsner.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2003.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Prajsner, Mirosława.
Red.
568585

920 -ISBN [ , ]

83-88075-45-4

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

142, [1] s. :
wykr. ;
24 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
316.346.3
Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia.
-057.874
-uczniowie.
(438)
(Polska).
"1989/..."
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
613.81
Napoje alkoholowe. Abstynencja. Zwalczanie alkoholizmu.
(438)
(Polska).
"1989/..."
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
613.83
Narkotyki. Narkomania.
(438)
(Polska).
"1989/..."
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

980 -Symbol UKD [ , ]

316.346.3-057.874:613.81:613.83](438)"1989/..."(061)

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Materiały z seminarium naukowego "Perspektywy profilaktyki dla młodzieży z grup ryzyka - dylematy, wyzwania, potrzeby" (Kazimierz, maj 2003 r.).

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. przy ref.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Dewiacje społeczne
zwalczanie
Polska
konferencje.
551260

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Młodzież
konsumpcja alkoholu
zapobieganie
Polska
konferencje.
570104

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Młodzież
używanie narkotyków
Polska
konferencje.
570101

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Narkomania
zapobieganie
Polska
konferencje.
570102

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Uzależnienie (psychologia)
zapobieganie
Polska
konferencje.
570103

Egz.

Numer inwentarzowy Data inwentaryzacji Kierowanie Status udost.
WM.55252006-10-30W-3
WM.55262006-10-30W-3
Pd.179082006-10-30Z1