KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20061113090053.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

SZCZ U/ET
SZCZ U/ET
SZCZ U/KP

041 -Język dokumentu [0, ]

polski

044 -Kraj miejsca wydania [ , ]

Polska

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8389566028

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Alkohol a zachowania problemowe młodzieży
: opinie i badania
[red. Anna Szymanowska].

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Wydaw.Edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2004. -

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Szymanowska, Anna.

920 -ISBN [ , ]

83-89566-02-8

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

223 s. :
wykr. ;
24 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
37.018.2
Wychowanie w szkole.
(438)
(Polska).
"1989/..."

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
613.81
Napoje alkoholowe. Abstynencja. Zwalczanie alkoholizmu.
(438)
(Polska).
"1989/..."

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
613.83
Narkotyki. Narkomania.
(438)
(Polska).
"1989/..."

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
316.346.3-057.874
Socjologia młodzieży -uczniowie.
(438)
(Polska)
"1989/..."

980 -Symbol UKD [ , ]

37.018.2:613.81/.83:316.346.3-057.874](438)"1989/..."

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Bibliogr.

Egz.

Data inwentaryzacji Status udost. Kierowanie Numer inwentarzowy Uwagi
2005-12-20-2WPd.17523przepisany
2006-10-301ZZ.106942