KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20160325022700.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WR U/PAd
WR U/ml
WR U/jm
WR U/HSs
KR U/MWs
WA LAZ/DS

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8373878602

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Kopyra, Jerzy.
396272

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :
komentarz /
Jerzy Kopyra.

250 -Strefa wydania [ , ]

Stan prawny: wrzesień 2005 r.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
C.H. Beck,
2005.

920 -ISBN [ , ]

83-7387-860-2

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

XX, 261 s. ;
20 cm.

490 -Strefa serii i książki wielotomowej - forma nie do wyszukiwania [1, ]

Krótkie Komentarze Becka

830 -Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł ujednolicony/tytuł [ ,0]

Krótkie Komentarze Becka
161

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Wydawnictwo C.H. Beck.
pbl
52679

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
347.191.11
Stowarzyszenia. Organizacje użyteczności publicznej.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).
(438)
(094.5.07)

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
061.2
Organizacje nie rządowe. Instytucje i stowarzyszenia półrządowe i prywatne. Instytucje użyteczności publicznej. Federacje międzynarodowe.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).
(438)
(094.5.07)

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
342.951
Prawo administracyjne dotyczące poszczególnych dziedzin.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).
(438)
(094.5.07)

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
351.84
Nadzór administracyjny nad opieką społeczną, ubezpieczeniami społecznymi i pomocą społeczną.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).
(438)
(094.5.07)

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
364.62
Osoby niosące pomoc. Opiekunowie społeczni.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).
(438)
(094.5.07)

980 -Symbol UKD [ , ]

347.191.11:061.2:342.951:351.84:364.62](438)(094.5.07)

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. s. XVII-XX. Indeks.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Pomocniczość
prawo
Polska
legislacja.
364222

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Wolontariat
prawo
Polska
legislacja.
364219

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Pomocniczość
prawo
interpretacja
Polska.
364221

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Wolontariat
prawo
interpretacja
Polska.
364220

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Organizacje pozarządowe
prawo
interpretacja
Polska.
366193

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Organizacje pozarządowe
prawo
Polska
legislacja.
396469

Egz.

Sygnatura Data inwentaryzacji Status udost. Kierowanie Numer inwentarzowy
 2016-11-16-11EE.76941
SA.144222006-10-261SASA.14422