KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa inst., której nr kontr. jest w polu 001 [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20131220011100.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WR U/PAd
WR U/ml
WR U/jm
WR U/HSs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8373346104

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

9788373346109

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Ciepła, Helena
(1939- ).
40269

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Kodeks rodzinny i opiekuńczy :
wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami /
Helena Ciepła.

250 -Strefa wydania [ , ]

Wyd. 3, stan prawny na 24 maja 2006 r.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis",
2006.

920 -ISBN [ , ]

83-7334-610-4

920 -ISBN [ , ]

978-83-7334-610-9

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

151, [1] s. ;
21 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
pbl
53472

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
347.61/.64
Prawo rodzinne i opiekuńcze. Alimenty. Rodzice i dzieci. Dzieci małżeńskie i pozamałżeńskie. Sieroty. Adopcja.
(Polska).
(Teksty prawne. Kodeksy. Zbiory ustaw).
(438)
(094.4)

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
347.91/.95
Postępowanie cywilne. Proces cywilny. Ekspertyza sądowa. Biegli sądowi. Arbitraż.
(Polska).
(Teksty prawne. Kodelsy. Zbiory ustaw).
(438)
(094.4)

980 -Symbol UKD [ , ]

347.61/.64:347.91/.95](438)(094.4)

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Indeks.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Opieka i kuratela
Polska
formularze.
380962

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Rodzina
prawo
Polska
formularze.
373071

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Rodzina
prawo
Polska
kodeksy.
358736

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Formularze (prawo)
Polska.
354969

Egz.

Numer inwentarzowy Data inwentaryzacji Kierowanie Status udost. Sygnatura
SA.148452007-01-16SA1SA.14845
SA.144382006-10-26SA1SA.14438