KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa inst., której nr kontr. jest w polu 001 [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20120802011600.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WR U/PAd
WR U/ap
WR U/jm
WA U/JKs
WA N/PBbj
WA N/PBiks

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8392259904

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Sitniewski, Piotr.
579972

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego /
Piotr Sitniewski.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Białystok :
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica,
cop. 2005.

920 -ISBN [ , ]

83-922599-0-4

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

243 s. ;
24 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
342.72/.73
Prawa obywateli. Państwo a jednostka. Wolność osobista. Równość obywatelska i polityczna. Równość rasowa. Równość wyznania. Wolność słowa. Wolność nauki. Prawo zrzeszania się. Wolność zgromadzeń. Wolność sumienia i wyznania. Wolność prasy i widowisk. Prawo do pracy i ubezpieczeń społecznych.
(Polska).
(438)

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
352/353
Organy administracji pierwszego i średniego stopnia. Samorząd terytorialny. Administracja terenowa.
(Polska).
(438)

980 -Symbol UKD [ , ]

342.72/.73:352/353](438)

502 -Uwaga dot. dysertacji [ , ]

Rozprawa doktorska. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok 2004.

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. s. 235-243.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Wolność informacji
Polska
1990-
rozprawy akademickie.
580239

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Informacja rządowa
prawo
Polska
1990-
rozprawy akademickie.
580240

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Samorząd lokalny
prawo
Polska
1990-
rozprawy akademickie.
580238

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Jawność informacji
Polska
1990-
rozprawy akademickie.
580241

Egz.

Data inwentaryzacji Sygnatura Status udost. Kierowanie Numer inwentarzowy
2016-03-11342-3GWGW.6983
2006-10-27SA.144851SASA.14485