KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20130821011100.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WA M/GM
WA M/GM
WA M/ES
LUBL 58/ESs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8320816300

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Komunikacja marketingowa :
instrumenty i metody : praca zbiorowa /
pod red. Barbary Szymoniuk ; aut. Adam Dyba [et al.].

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
2006.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Szymoniuk, Barbara.
Red.
416590

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Dyba, Adam.
416591

920 -ISBN [ , ]

83-208-1630-0

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

284 s. :
il. ;
24 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
pbl
50784

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
658.1/.5
Organizacja przedsiębiorstwa.
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
65.01
Teoria i praktyka organizacji i zarządzania.
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
339.138
Marketing.
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
659.4
Kształtowanie opinii. Public relations.
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
316.77
Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, decydentów, cenzury.
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

980 -Symbol UKD [ , ]

658.1/.5:65.01:339.138:659.4:316.77](075.8)

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. przy rozdz.

521 -Uwaga dot. przeznaczenia czytelniczego [8, ]

Dla studentów zarządzania i marketingu, słuchaczy specjalistycznych kursów kształtujących umiejętności komunikowania się z nabywcami, pracowników działów marketingu i promocji w przedsiębiorstwach i agencjach marketingowych.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Komunikacja marketingowa
podręczniki.
363098

Egz.

Data inwentaryzacji Kierowanie Status udost. Sygnatura Numer inwentarzowy
2016-03-22GW-3339.138GW.7372
2006-11-02T-11T.9178T.9178
2006-12-22TM-3TM.4433TM.4433
2006-11-02TM-3TM.4342TM.4342
2006-11-02TM-3TM.4343TM.4343
2007-02-28TM-3 TM.4485
2007-02-28TM-3TM.4486TM.4486
2007-02-28TM-3TM.4487TM.4487