KATALOG GŁÓWNY
Kontrast
855 (to nie jest sygnatura)

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

2006112107577.0

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

838943735X

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

SZCZ U /IJ
SZCZ U/JŚ

041 -Język dokumentu [0, ]

polski

044 -Kraj miejsca wydania [ , ]

Polska

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

920 -ISBN [ , ]

83-89437-35-X

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Komunikacja i kultura biznesu w Europie
: zagadnienia wybrane
red. nauk. Monika Neymann.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Wydaw.Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego,
2005. -

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

186 s. :
il. ;
24 cm.

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Bibliogr.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
316.47
Stosunki społeczne. Stosunki interpersonalne. Stosunki międzyludzkie. Stosunki między grupami a jednostkami.
(4)
(Europa).
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
316.7
Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego. Kultura różnych społeczeństw. Cywilizacja. Podkultury. Subkultury. Kultury różnych gruop. Dynamika kultury (Akulturacja. Zmiana kulturowa. Rozprzestrzenianie się kultury).
(4)
(Europa).
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
395
Etykieta. Obyczaje towarzyskie. Dobre maniery.
(4)
(Europa).
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
658.3
Personel przedsiębiorstwa. Stosunki międzyludzkie w przedsiębiorstwie. Human relations.
(4)
(Europa).
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
65.011
Podstawowe zasady organizacji. Gospodarność. Racjonalizacja. Produktywność. Sprawność. Reformy. Prakseologia. Podejmowanie decyzji. Rachunek ekonomiczny.
(4)
(Europa).
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
65.012
Metody organizacji i zarządzania. Badania. Obserwacje. Próby. Symulacja. Analiza systemów. Formy organizacji. Współpraca.
(4)
(Europa).
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

980 -Symbol UKD [ , ]

316.47:316.7:395:658.3:65.011+65.012](4)(075.8)

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Woytowicz-Neymann, Monika.
Red.
38232

Egz.

Data inwentaryzacji Numer inwentarzowy Uwagi Status udost. Sygnatura Lokalizacja
2006-11-03E.70232 -11 BE
2016-02-23GW.6394 -2005GW
2006-02-01T.8950przepisany-11T.8950T