KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20070315155141.9

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

SZCZ U
SZCZ U

041 -Język dokumentu [0, ]

polski
polski

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

999 -Numery powiązań z B-I [ , ]

80465;80267

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8373632093

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0, ]

Młodzież w kontekście formowania się nowoczesnych społeczeństw /
pod red. Franciszki Wandy Wawro ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydz. Nauk Społecznych. Kat. Pedagogiki Społecznej.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Lublin :
Wydaw.KUL,
2004.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [ , ]

Wawro Franciszka Wanda

920 -ISBN [ , ]

83-7363-209-3

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

214 s. :
il. :
24 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

316.334.5-053.6(438)"1989/..."(061)

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

:316.346.3-053.6(438)"1989/..."(061)

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

:316.75(438)"1989/..."(061)

980 -Symbol UKD [ , ]

316.334.5-053.6:316.346.3-053.6:316.75](438)"1989/..."(061)

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Bibliogr

Egz.

Numer inwentarzowy Status udost. Data inwentaryzacji Kierowanie
Pd.16886-32005-06-29W
Pd.16887-32005-06-29W
Pd.1675112005-04-21Z