KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Akcyza : wraz z komentarzem do przepisów wykonawczych

: wraz z komentarzem do przepisów wykonawczych
PARULSKI, SZYMON
Szymon Parulski
[Stan prawny na 1 czerwca 2005 roku].
Kraków
"Zakamycze"
2005
1283 s. 22 cm. + CD-ROM.
(Komentarze - Zakamycze )
(Komentarze Zakamycza )
1
brak wypożyczeń
Dysk optyczny zawiera wykaz aktów prawnych w zakresie polskiego podatku akcyzowego oraz wykaz aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej w zakresie wspólnotowego systemu podatku akcyzowego.
83-7444-024-4
336.226.33(438)(094.5.07)
3046 (to nie jest sygnatura)

Podatki od towarów specjalnych. Podatki od towarów luksusowych. Podatki od luksusu. Podatki drogowe od pojazdów. Podatki od napojów i wyrobów tytoniowych. Podatek akcyzowy. Akcyza.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14777)
Syg.SA.14777
Tylko na miejscu 10/01/2007 2002000147776 -
Na miejscu
Rekord: