KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Alimenty i ojcostwo : praktyczny komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory pism /

praktyczny komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory pism /
Krzemiński, Zdzisław (1918-2009).
Zdzisław Krzemiński.
Wyd. 2, stan prawny na 1 czerwca 2006 r.
Kraków :
Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy Zakamycze,
2006.
179, [1] s. ; 21 cm.
1
brak wypożyczeń
83-7444-316-2
347.61/.64(438)(094.5.07)
3108 (to nie jest sygnatura)

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Alimenty. Rodzice i dzieci. Dzieci małżeńskie i pozamałżeńskie. Sieroty. Adopcja.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 Filiacja -- Polska.
Obowiązek alimentacyjny -- Polska.
Polska.
Obowiązek alimentacyjny
Filiacja

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14798)
Sygnatura SA.14798
Tylko na miejscu 11/01/2007 2002000147981 -
Na miejscu
Rekord: