KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Alkohol a zachowania problemowe młodzieży : opinie i badania

: opinie i badania
[red. Anna Szymanowska].
Warszawa :
Wydaw.Edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2004. -
223 s. : wykr. ; 24 cm.
2
brak wypożyczeń
Bibliogr.
83-89566-02-8
37.018.2:613.81/.83:316.346.3-057.874](438)"1989/..."
711 (to nie jest sygnatura)

Wychowanie w szkole.
(Polska).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.106942) Tylko na miejscu 23/10/2006 2000301069421 -
Na miejscu
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (Pd.17523) krótkoterminowe 2002200175234 Zamów
Rekord: