KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Antropologia kultury : zagadnienia i wybór tekstów

: zagadnienia i wybór tekstów
oprac. Grzegorz Godlewski [i in.] ; wstęp i red. Andrzej Mencwel
Wyd. 4 zm., rozszerz. i uzup.
BM - czytelnia - filologia polska (Kulturoznawstwo)
Warszawa
Wydawnictwa Uniw. Warszawskiego
2005
655 s. rys. 24 cm.
(Wiedza o Kulturze )
2
brak wypożyczeń
Tekst częśc. tł. z wielu jęz.
Bibliogr.
83-235-0078-9
316.7:130.2](075.8)
164 (to nie jest sygnatura)

Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego. Kultura różnych społeczeństw. Cywilizacja. Podkultury. Subkultury. Kultury różnych grup. Dynamika kultury (Akulturacja. Zmiana kulturowa. Rozprzestrzenianie się kultury).
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BM Biblioteka Międzywydziałowa (P.20253)
Sygnatura Pol. Kulturoznawstwo 01
miesięczne 14/08/2018 2001500202534 Zamów
BM Biblioteka Międzywydziałowa (A.7960)
Sygnatura POL. Kulturoznawstwo 02
BM - czytelnia - filologia polska : Kulturoznawstwo
Tylko na miejscu 2001700079608 -
Na miejscu
Rekord: