KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Applied cognitive linguistics. 1, Theory and language acquisition /

Theory and language acquisition
1, Theory and language acquisition /
ed. by Martin Pütz, Susanne Niemeier, René Dirven.
BM - czytelnia - filologia angielska (Językoznawstwo kognitywne)
New York :
Mouton de Gruyter,
2001.
XXIV, 273 s. ; 24 cm.
(Cognitive Linguistics Research ISSN 1861-4132 19.1)
(Cognitive Linguistics Research ; 19.1)
Materials from the 29th International LAUD Symposium held in Landau, Germany, from March 25-28, 2000.
Bibliogr. przy rozdz.
Indeks.
3-11-017221-6
81'36:165](061)=111
Gramatyka. Gramatyka generatywna.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).
=język angielski

 opanowywanie
Język angielski -- opanowywanie -- konferencje.
Językoznawstwo kognitywne -- konferencje.
studia i nauczanie
Język i mowa
Język i mowa -- studia i nauczanie -- konferencje.
konferencje.
Językoznawstwo kognitywne
Język angielski

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BM A.7682 BM - czytelnia - filologia angielska : Językoznawstwo kognitywne
ANG. Językozn. kognitywne 13
Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: