KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i polskim prawie krajowym :

przegląd zagadnień /
Wiśniewski, Leszek (1935-2013).
Leszek Wiśniewski, Mateusz Maria Bieczyński ; [recenzent: Stanisław Bożyk].
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Unia Europejska)
Poznań :
Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum : | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości,
2015.
186 s. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. 178-183.
978-83-64447-36-5
341:341.12(4-67):314.15:314.151.1(438)"1990/..."
2541 (to nie jest sygnatura)

Prawo międzynarodowe.
(Polska).
Od 1990.

 Swobodny przepływ osób.
Swobodny przepływ osób -- Kraje Unii Europejskiej.
Swobodny przepływ osób -- Polska -- 1990-.
Prawo azylu.
Prawo azylu -- Kraje Unii Europejskiej.
Prawo azylu -- Polska -- 1990-.
Uchodźcy -- status prawny.
Uchodźcy -- status prawny -- Kraje Unii Europejskiej.
Uchodźcy -- status prawny -- Polska -- 1990-.
Emigracja i imigracja -- prawo -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23423)
Syg.SA.23423
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Unia Europejska
Tylko na miejscu 16/06/2016 2002000234230 -
Rekord:
ISBN: