KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Crossroutes: literature, culture and language /

ed. by Andrze Weseliński, Jerzy Wełna.
Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
2006.
192, [1] s. ; 24 cm.
(Anglica (Warszawa) ISSN 0860-5734 15)
(Anglica, 0860-5734 ; 15)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. przy pracach.
83-235-0315-X
821.111(091)+81](082.1)=111
2921 (to nie jest sygnatura)

Literatura angielska (historia) - opracowania krytyczne.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).
=Język angielski.

 Filologia angielska
miscellanea.
Filologia angielska -- miscellanea.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BMC Biblioteka Międzywydziałowa wydaw. ciągłe (Ac.471)
Sygnatura Ac.247/15
Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: