KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Czynniki kontroli w samorządzie terytorjalnym /

Czynniki kontroli w samorządzie terytorialnym
Bar, Ludwik (1906-1999).
Ludwik Bar.
Poznań ; | Wilno :
Nakł. autora,
[1931].
63 s. ; 25 cm.
1
brak wypożyczeń
Odmienna forma tyt.: Czynniki kontroli w samorządzie terytorialnym.
Praca doktorska. Uniwersytet Stefana Batorego, Wilno.
342.25:352/353:351.9](438)"18/19"
4553 (to nie jest sygnatura)

Centralizacja i decentralizacja . Samorząd terytorialny (lokalny). Organy terenowe władzy państwowej.
(Polska).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.15279)
Syg.SA.15279
Tylko na miejscu 18/05/2011 2002000152794 -
Na miejscu
Rekord: