KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Das Handelsgesetzbuch nebst Erläuterungen /

Bűrner, R.
R. Bürner.
3. durchgesehene Aufl. von Paul Milczewsky.
Stuttgart :
Verlag von Wilhelm Violet,
[ok. 1910].
XI, 247 s. ; 18 cm.
(Violets Globus - Bucherei 16)
347.7(430)(094.4)=112.2
Prawo handlowe. Prawo spółek.
(Niemcy. Republika Federalna od 1990).
(Teksty prawne. Kodeksy. Zbiory ustaw).
Język niemiecki (wysokoniemiecki, standardowy niemiecki).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.15300)
Sygnatura SA.15300
Retrokonwersja 2002000153005 -
Rekord: