KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Die Oder überqueren :

deutsch-polnische Begegnungen in Geschichte, Kultur und Lebensalltag /
Norbert H. Weber (Hrsg.).
Czytelnia Książek BG (M. rez)
Frankfurt/M. :
IKO - Verl. für Interkulturelle Kommunikation,
1999.
325 s. : il. ; 21 cm.
(Interdisziplinäre Studien zum Verhältnis von Migrationen, Ethnizität und gesellschaftlicher Multikulturalität Bd. 10)
1
brak wypożyczeń
Bibliogr.
3-88939-496-5
316.7:316.647](438:430]:94(438):94(430):821.162.1:821.112.2]=112.2(082.1)
2256 (to nie jest sygnatura)

Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego. Antropologia społeczna. Kultura różnych społeczeństw. Cywilizacja. Podkultury. Subkultury. Kultura masowa. Kultury różnych grup. Dynamika kultury. Akulturacja. Zmiana kulturowa. Rozprzenianie się kultury. Sankcje społeczne. Uspołecznianie zachowań.
(Niemcy - Polska).
=Język niemiecki (wysokoniemiecki, standardowy niemiecki).
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcja
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.107408)
Czytelnia Książek BG : M. rez
Tylko na miejscu 05/12/2006 2000301074081 -
Rekord: