KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Die Oder überqueren : deutsch-polnische Begegnungen in Geschichte, Kultur und Lebensalltag /

deutsch-polnische Begegnungen in Geschichte, Kultur und Lebensalltag /
Norbert H. Weber (Hrsg.).
Frankfurt/M :
IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation,
1999.
325 s. ; 21 cm.
(Interdisziplinäre Studien zum Verhältnis von Migrationen, Ethnizität und Gesellschaftlicher Multikulturalität ISSN 0940-5690 Bd. 10)
(Interdisziplinäre Studien zum Verhältnis von Migrationen, Ethnizität und Gesellschaftlicher Multikulturalität ; Bd. 10)
1
brak wypożyczeń
3-88939-496-5
316.7:316.647](438:430]:94(438):94(430):821.162.1:821.112.2]=112.2(082.1)
2256 (to nie jest sygnatura)

Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego. Antropologia społeczna. Kultura różnych społeczeństw. Cywilizacja. Podkultury. Subkultury. Kultura masowa. Kultury różnych grup. Dynamika kultury. Akulturacja. Zmiana kulturowa. Rozprzenianie się kultury. Sankcje społeczne. Uspołecznianie zachowań.
(Niemcy - Polska).
=Język niemiecki (wysokoniemiecki, standardowy niemiecki).
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 Niemcy -- stosunki -- Polska.
Polska -- stosunki -- Niemcy.
Polska
Polska.
stosunki
Niemcy
Niemcy.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.107408) Tylko na miejscu 05/12/2006 2000301074081 -
Na miejscu
Rekord: