KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945-2005 = Polnischsprachige Seelsorge in Deutschland 1945-2005 /

Polnischsprachige Seelsorge in Deutschland 1945-2005 /
Polnischsprachige Seelsorge in Deutschland 1945-2005
red. Sabina Bober, Stanisław Budyn.
Lublin ; | Hannover :
Liber Duo,
2006.
932 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Polonii. Seria A,Studia ISSN 1233-0272 t. 31)
(Biblioteka Polonii Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, Towarzystwa Naukowego Stowarzyszenia Współpracy "Polska-Wschód". Seria A, Studia ; t. 31)
1
brak wypożyczeń
Tekst równolegle w jęz. pol. i niem.
83-89868-45-8
27-48(430=162.1)"1945/..."=162.1=112.2
3224 (to nie jest sygnatura)

Chrześcijaństwo. - Opieka duszpasterska. Duszpasterstwo.
(Niemcy. Republika Federalna od 1990).
(=Polacy).
Od 1945.
=Język polski.
=Język niemiecki (wysokoniemiecki, standardowy niemiecki).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
H Biblioteka Humanistyczna (H.15425) Tylko na miejscu 16/01/2007 2002600154259 -
Na miejscu
Rekord: