KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Exploring - literature, culture and language /

ed. by Andrzej Weseliński, Jerzy Wełna.
Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
2003.
164 s. ; 24 cm.
(Anglica (Warszawa) ISSN 0860-5734 13)
(Anglica, 0860-5734 ; 13)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
1
brak wypożyczeń
Bibliogr.
83-235-0180-7
821.111(091)+81](082.1)=111
2831 (to nie jest sygnatura)

Literatura angielska (historia) - opracowania krytyczne.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).
=Język angielski.

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BMC Biblioteka Międzywydziałowa wydaw. ciągłe (Ac.469)
Syg.Ac.247/13
Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: