KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Focus on literature, culture and language /

ed. by Andrzej Weseliński, Jerzy Wełna.
Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
2001.
138 s. ; 24 cm.
(Anglica (Warszawa) ISSN 0860-5734 11)
(Anglica ; 11)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
1
brak wypożyczeń
Bibliogr.
83-235-0050-9
821.111(091)+81:811.162.1’282](082.1)=111
2777 (to nie jest sygnatura)

Literatura angielska (historia) - opracowania krytyczne.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).
=Język angielski.

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BMC Biblioteka Międzywydziałowa wydaw. ciągłe (Ac.467)
Syg.Ac.247/11
Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: