KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

In memoriam Valdemari Chmielewski : księga poświęcona pamięci Profesora Waldemara Chmielewskiego /

księga poświęcona pamięci Profesora Waldemara Chmielewskiego /
[red. Karol Szymczak, Michał Przeździecki].
Warszawa :
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego,
2006.
205 s. : il. ; 31 cm.
(Światowit. Supplement Series P,Prehistory and Middle Ages ISSN 1642-493X vol. 11)
(Światowit. Supplement Series P, Prehistory and Middle Ages, 1642-493X ; vol. 11)
1
brak wypożyczeń
Materiały Sesji Poświęconej Pamięci Profesora, 5 grudnia 2005 r., Warszawa.
Bibliogr. przy art. Bibliogr. prac prof. dr. hab. W. Chmielewskiego s. 21-29.
83-87496-23-5
902:929-052Chmielewski W.](438)"1944/..."(061)(082.1):903/904(438)"631/634"(061)(082.1)
3034 (to nie jest sygnatura)

Archeologia. Archeologia jako nauka. Metody i techniki badań.
(Polska).
Od 1944.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 bibliografia.
Chmielewski, Waldemar -- (1929-2004) -- bibliografia.
Zabytki prehistoryczne
Wykopaliska archeologiczne
Paleolit -- Polska -- konferencje.
Wykopaliska archeologiczne -- Polska -- konferencje.
Zabytki prehistoryczne -- Polska -- konferencje.
(1929-2004)
konferencje.
biografie.
Chmielewski, Waldemar
Paleolit
Chmielewski, Waldemar -- (1929-2004) -- biografie.
Polska

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.113001) Tylko na miejscu 09/01/2007 2000301130015 -
Na miejscu
Rekord: