KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Investigating literature, culture and language /

ed. by Andrzej Weseliński, Jerzy Wełna.
Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
2002.
143, [1] s. ; 24 cm.
(Anglica (Warszawa) ISSN 0860-5734 12)
(Anglica ; 12)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. przy pracach.
83-235-0147-5
821.111(091)+81'25:81](082.1)=111
2825 (to nie jest sygnatura)

Literatura angielska (historia) - opracowania krytyczne.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).
=Język angielski.

 Poezja -- tłumaczenie.
Język polski
gramatykalizacja.
20 w.
Język polski -- tłumaczenie na język angielski.
tłumaczenie na język angielski.
historia i krytyka.
opinia publiczna amerykańska.
Literatura angielska
tłumaczenie.
Literatura angielska -- 20 w. -- historia i krytyka.
Poezja
Holocaust
Język angielski
Język angielski -- gramatykalizacja.
Holocaust -- opinia publiczna amerykańska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BMC Biblioteka Międzywydziałowa wydaw. ciągłe (Ac.468)
Syg.Ac.247/12
Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: