KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jugosłowiańskie spory o status języka serbsko-chorwackiego w latach 1901-1991 /

Jaroszewicz, Henryk.
Henryk Jaroszewicz.
Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2006.
198 s. :
(Slavica Wratislaviensia 0137-1150 138)
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 2899)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
1
brak wypożyczeń
W serii gł.: ISSN 0239-6661 ; no 2899.
Bibliogr. Ind.
Streszcz. w jęz. chorwackim. Summ.
Aneksy w jęz. chorwackim.
83-229-2778-9
811.163.4(091)
3432 (to nie jest sygnatura)

Historia języka serbsko-chorwackiego.

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BMC Biblioteka Międzywydziałowa wydaw. ciągłe (Pc.5994)
Syg.Pc.17/138
Tylko na miejscu 25/01/2007 -
Na miejscu
Rekord: