KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks karny i inne teksty prawne : teksty jednolite /

teksty jednolite /
KK - Kodeks karny
wraz z wprow. Andrzeja Marka oraz z indeksem rzeczowym.
13. wyd., [stan prawny: październik 2005 r.].
Warszawa :
C. H. Beck,
2005.
XXXIV, 312 s. ; 20 cm.
(Teksty Ustaw Becka )
(Teksty Ustaw Becka )
1
brak wypożyczeń
Na okł. podtyt.: Kodeks karny wykonawczy, postępowanie w sprawach nieletnich, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i inne teksty prawne.
Na okł. stan prawny 17.12.2005 r.
Indeks.
83-7387-478-X
343(438)+341.231.14+343.915](094.4)
3149 (to nie jest sygnatura)

Prawo karne. Przestępstwa karne. Penologia. Kryminologia.
(Polska).
(Teksty prawne. Kodeksy. Zbiory ustaw).

 Prawo karne
Postępowanie karne -- Polska -- kodeksy.
Polska
Prawo karne -- Polska -- kodeksy.
Postępowanie karne
kodeksy.
Europejska Konwencja Praw Człowieka (1950).

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14931)
Syg.SA.14931
Tylko na miejscu 12/01/2007 2002000149312 -
Na miejscu
Rekord: