KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądowym /

wybór i oprac. Piotr Garszczyński i Roman Sowiński.
[Stan prawny na dzień 30 listopada 1991 r.].
Poznań :
Krajowy Instytut Badań Samorządowych,
1991.
221 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Prawnicza. Orzecznictwo Sądowe )
(Biblioteka Prawnicza. Orzecznictwo Sądowe )
2
brak wypożyczeń
Oznaczenie stanu prawnego w przedm.
351.077.3:347.91/.95](438)
4605 (to nie jest sygnatura)

Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Postępowanie egzekucyjne.
(Polska).

 Postępowanie administracyjne
Polska
kodeksy.
Postępowanie administracyjne -- Polska -- orzecznictwo.
Postępowanie administracyjne -- Polska -- kodeksy.
orzecznictwo.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.5179)
Syg.SA.5179
krótkoterminowe 18/06/2007 2002000051790 Zamów
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.15318)
Syg.SA.15318
Tylko na miejscu 10/02/2007 2002000153180 -
Na miejscu
Rekord: