KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. Cz.4, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Cz.5, Sąd polubowny (arbitrażowy)

: komentarz.
Cz.4, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Cz.5, Sąd polubowny (arbitrażowy)
CISZEWSKI, JAN
Jan Ciszewski, Tadeusz Ereciński. -
Stan prawny na 6 maja 2006 roku.
Warszawa :
"LexisNexis",
2006. -
483 s. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. Ind.
83-7334-579-5
351.077.3(438)(094.5.07)
1051 (to nie jest sygnatura)

Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Postępowanie egzekucyjne.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14519)
Sygnatura SA.14519
Tylko na miejscu 30/10/2006 2002000145192 -
Na miejscu
Rekord: