KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz

: komentarz
KRO
GROMEK, KRYSTYNA
Krystyna Gromek
Wyd.2.
Warszawa
C.H.Beck
2006
XVI, 1530 s. 21 cm.
(Komentarze Becka )
1
brak wypożyczeń
Ind.
83-7483-203-7
347.61/.64(438)(094.5.07)
3124 (to nie jest sygnatura)

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Alimenty. Rodzice i dzieci. Dzieci małżeńskie i pozamałżeńskie. Sieroty. Adopcja.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14807)
Syg.SA.14807
Tylko na miejscu 11/01/2007 2002000148070 -
Na miejscu
Rekord: