KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks rodzinny i opiekuńczy : orzecznictwo /

orzecznictwo /
Gudowski, Jacek
Jacek Gudowski.
Kraków :
"Zakamycze",
1998.
608 s. ; 23 cm.
1
brak wypożyczeń
Bibliogr.
83-7211-030-1
347.61/.64(438)(094.8)
2789 (to nie jest sygnatura)

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Alimenty. Rodzice i dzieci. Dzieci małżeńskie i pozamałżeńskie. Sieroty. Adopcja.
(Polska).
(Źródła prawne pochodzące od sądów. Orzecznictwo).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14702)
Syg.SA.14702
Tylko na miejscu 20/12/2006 2002000147028 -
Na miejscu
Rekord: