KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks rodzinny i opiekuńczy : wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

: wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
CIEPŁA, HELENA
Helena Ciepła
Wyd.3, stan prawny na 24 maja 2006 roku
Warszawa
"LexisNexis"
2006
151 s. 20 cm.
2
brak wypożyczeń
Ind.
978-83-7334-610-9
347.61/.64:347.91/.95](438)(094.4)
806 (to nie jest sygnatura)

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Alimenty. Rodzice i dzieci. Dzieci małżeńskie i pozamałżeńskie. Sieroty. Adopcja.
(Polska).
(Teksty prawne. Kodeksy. Zbiory ustaw).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14845)
Syg.SA.14845
Tylko na miejscu 11/05/2010 2002000148452 -
Na miejscu
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14438)
Syg.SA.14438
Tylko na miejscu 24/10/2006 2002000144386 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: