KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Komentarz do nowej ustawy o pomocy społecznej

Komentarz do ustawy o pomocy społecznej
Borkowski, Łukasz
Łukasz Borkowski, Radosław Krajewski, Sylwester Szymański
Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2006 roku.
[Kutno]
"Leges"
2006
375 s. 24 cm.
1
brak wypożyczeń
We wstępie błędnie oznaczono jako wyd. 3.
Bibliogr.
83-60179-55-7
349.3:364](438)(094.5.07)
1387 (to nie jest sygnatura)

Prawo opieki i pomocy społecznej.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14540)
Syg.SA.14540
Tylko na miejscu 14/11/2006 2002000145406 -
Na miejscu
Rekord: