KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Jacyszyn, Jerzy
Jerzy Jacyszyn, Tomasz Kalinowski
Warszawa
"LexisNexis"
2006
166 s. 21 cm.
1
brak wypożyczeń
Bibliogr.
83-7334-632-5
351.712:342](438)(094.5.07):336.14::352(438)
790 (to nie jest sygnatura)

Roboty publiczne. Umowy (kontrakty) z wykonawcami. Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14450)
Syg.SA.14450
Tylko na miejscu 24/10/2006 2002000144508 -
Rekord: