KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną /

Konarski, Xawery.
Xawery Konarski.
Warszawa :
Difin,
2004.
288 s. ; 22 cm.
3
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. [285]-288.
83-7251-394-5
347.45/.46:339.3:004.738.5](438:4-67)(094.5.07)
2881 (to nie jest sygnatura)

Poszczególne rodzaje umów. Sprzedaż. Cesja. Kupno. Wymiana. Barter. Umowy o usługi. Pełnomocnictwo. Umowy o pożyczkę. Dzierżawa. Wynajem. Leasing. Forfaiting. Franchising.
(Polska - Unia Europejska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 Internet -- prawo -- Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14742)
Syg.SA.14742
Tylko na miejscu 27/12/2006 2002000147424 -
Na miejscu
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.13532)
Syg.SA.13532
Tylko na miejscu 09/01/2007 2002000135322 -
Na miejscu
E Czytelnia Biblioteki Ekonomicznej (E.76641) Nocne 21/10/2016 2001000766413 -
Rekord: