KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Komunikacja międzykulturowa w integrującej się Europie : aspekty metodyczne, wyniki badań : praca zbiorowa /

aspekty metodyczne, wyniki badań : praca zbiorowa /
pod red. nauk. Kornelii Karcz ; [aut. Danuta Babińska i in.] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Katowice :
Centrum Badań i Ekspertyz AE w Katowicach,
2004.
283 s. : il. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu pn. "Badania marketingowe w otoczeniu wielokulturowym - podstawy metodyczne, wyniki badań". Grant KBN 2 H02D 014 25.
Bibliogr.
Rés. Zsfassung.
83-89072-10-6
316.77:130.2:316.7](4)"1989/..."
4404 (to nie jest sygnatura)

Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, decydentów, cenzury. Sprzężenie zwrotne komunikowania. Kultura audiowizualna.
(Europa).
Od 1989.

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.107902) Tylko na miejscu 10/02/2007 2000301079024 -
Na miejscu
Rekord: