KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Księga ekspedycji kancelarii nadwornej 1559-1572 : materiały do dziejów dworu królewskiego /

materiały do dziejów dworu królewskiego /
oprac. Irena Kaniewska.
Kraków :
Towarzystwo Wydaw. "Historia Iagellonica",
1997.
223 s. : il. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Ind.
83-906446-3-0
94(438).03:[930.25:354](438)"15"(093.2)
3949 (to nie jest sygnatura)

Historia Polski. Dynastia Jagiellonów (1386-1572).
(Polska).
Wiek XVI.
(Źródła urzędowe, oficjalne. Dokumenty i akty urzędowe).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.108015) Tylko na miejscu 10/02/2007 2000301080150 -
Na miejscu
Rekord: