KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Księga wpisów kancelarii koronnej podkanclerzego Tomasza Zamoyskiego z lat 1628-1635 ze zbiorów sztokholmskiego Riksarkivet sygnatura Skokloster E[nskilda] 8636 /

Sumariusz metryki koronnej
Krawczuk, Wojciech (1963- ).
Wojciech Krawczuk.
Kraków :
Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica",
1999.
133 s. : il. ; 21 cm.
(Sumariusz Metryki Koronnej. Seria Nowa t. 1)
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. Ind.
83-909177-7-7 (t. 1)
94(438).04:[354:930.253:005.731](438)"16"(093.2)
3948 (to nie jest sygnatura)

Historia Polski. Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie)(1573-1763).
Wiek XVII.
(Źródła urzędowe, oficjalne. Dokumenty i akty urzędowe).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.108014) Tylko na miejscu 10/02/2007 2000301080143 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: